Skyttesimulatorer och biografer

En skyttesimulator är ett alternativ för den som inte har tillgång till skog eller skyttebanor. Där får skytten möjlighet att öva med sina riktiga vapen och riktig skarp ammunition hela året runt, inomhus. Här kan en skytt verkligen testa sina gränser under fullständigt säkra förhållanden och man kan också öva på riktig jakt.

Till skillnad från den vanliga älgen på älgbanan, eller plåtbjörnen på björnpasset får skytten här prova på realistiska jaktsituationer. Skytten får här ta hänsyn till kulfång, skjutvinklar, drivande hundar, viltets hastighet, träd med mera. Skytten får inte bara träna på att bli en bättre skytt. Denne får också chans att lära sig var dennes gränser går, så att denne kan avgöra i vilka förhållanden denne kan avge ett bra skott under en riktig jakt.

På en skyttesimulator eller skyttebiograf kan skytten välja om denne vill uppleva älgjakt i Sverige, jakt i Afrika, björnjakt i Kanada eller något helt annat som inte länsstyrelsen godkänner. Skyttet utövas under realistiska och säkra former.

Även om man inte är jägare kan man ha nytta av dessa typer av anläggningar. Man kan till exempel också öva på vanliga skjuttavlor för luftgevär eller bågskytte och med dessa lära sig hur vinden kan påverka skottet med mera.

Ofta är skjutplatserna placerade mellan 25-30 meter från filmduken. Om man vill jaga visas filmsekvenser på riktiga djur i en naturlig miljö på duken. Ofta kan upp till fem olika skyttar vara med och träna tillsammans. Med hjälp av kameror och datorteknik registreras varje kulhål, och alla träffar visas på duken i realtid oavsett om det är träff, bom eller ett bukskott. Överlag fungerar systemen som så att en optisk sensor fixeras mot vapnets pipa, eller på luftvapnets lufttub. När skytten siktar mot tavlan kan man då se siktesspåret på skärmen i realtid. När skytten fyrar av skottet kan man på skärmen se var detta träffat. Man kan spara alla resultat och analysera dem senare.

Ofta kan det vara mycket lärorikt och roligt att träna skytte här. Många anläggningar är dessutom godkända för att nya jägare ska kunna göra proven för jägarexamen där. Det kan till exempel vara ett bra alternativ om det är vinter eller om examen av någon annan anledning inte kan göras utomhus som vanligt. Detta brukar vara mycket populärt.

mts_cool