Starta upp en skytteklubb

I nästan alla svenska städer finns det skytteklubbar av olika slag. Men vad bör man tänka på om man ska starta en sådan?

Krav på lokalen

Under vintern kan det vara bra att ha en lokal inomhus där man kan öva på sitt skytte. Det är bra om lokalen inte ligger för nära bostäder. Lokalen bör ha ett kraftigt golv eftersom det utsätts för en hel del belastning, hylsor som ramlar på det med mera.

Vilka vapen ska användas?

När man ska organisera en skytteklubb kan det vara bra att fundera på vilka vapen som ska användas på skjutbanor och annat. Om man vill använda riktiga vapen med krut och liknande krävs det en hel del andra tillstånd än om man bara vill skjuta luftgevär. Man behöver också ha helt andra typer av banor och utrustning om man vill skjuta med till exempel jaktvapen.

Skyttar och egna vapen

Oavsett om banan är anpassad för luftvapen eller för jaktvapen kan det vara så att skyttarna vill ha med sig sina egna vapen. Då gäller det att göra klart för skyttarna att varje person har ansvar för sitt eget vapen. Det får till exempel inte förekomma att vapnen lämnas helt utom synhåll. När personer har med sig egna vapen kan det också vara extra bra att tänka på säkerhetsavstånd med mera eftersom man inte riktigt vet hur deras vapen är omskötta eller fungerar.

Regler på skjutbanan

Finns det en skjutbana måste det också finnas regler för hur människor ska bete sig på och omkring det. Det viktigaste är såklart att se till att ingen blir skadad. När någon ska skjuta bör ingen annan gå på banan och det bör finnas speciella markeringar man ska hålla sig bakom. Det kan också vara bra att ha något speciellt signalsystem eller liknande för att visa att skytte är förbjudet. Då är risken minimal att någon blir skadeskjuten.

Man bör också ha regler som säger att vissa skjutriktningar inte är tillåtna. Något de allra flesta skjutbanor också tillämpar är att man inte får ladda vapnet förrän man är på sin skjutplats. Man får inte heller ta upp vapnet och sikta mot någon annan person. Dessutom ska vapnen också efter avslutat skytte också provskjutas ner i marken eller mot ett säkert mål.

Kostnader

När man driver en skytteklubb kan kostnaderna för driften variera. Ibland kan man hyra en relativt billig lokal i utkanten av ett samhälle och då kanske kostnaderna för den inte är så höga. Det ska dock betalas el, värme och vatten. Under en skytteträning bör det inte vara allt för kallt i lokalen och belysningen måste vara god. Om skott och tavlor ska ingå när människor skjuter måste också de räknas in i kostnaderna.

mts_cool