Skytte vid olika sjukdomar

Något som inte alla känner till är att skytte faktiskt kan utövas även om man har någon typ av sjukdom. Det kan självklart bero lite på vilken typ av sjukdom det rör sig om men generellt sett kan man skjuta även om man är sjuk.

Att utöva skytte med smärta

Om man har någon smärta i kroppen kanske man inte kan krypa runt och skjuta eller gå långa sträckor men ofta kan man vara med i sittande eller stående skytt beroende på var i kroppen man har ont. Kan man utöva skytte om artros är något som drabbar en? Ja, det går ofta bra beroende på var artrosen sitter. Det kan dock vara lite svårt att skjuta utan stöd om artrosen sitter i handleden eller axeln. På skytteklubbar finns det dock flera olika typer av stöd som man kan låna under tiden man skjuter.

Diabetes och skytte

Även om man har diabetes kan man utöva skytte. Det kan rent av vara bra att komma ut och röra lite på sig när man har diabetes. Det gäller dock att ha koll på sitt blodsocker men det finns i dag flera bra hjälpmedel som är enkla att hantera. Det finns bland annat en liten puck som kan sättas fast på armen och sedan scannas den av med en liten apparat. Det gör att man inte behöver sticka sig flera gånger per dag.

Skytte och psykiska sjukdomar

Även om man har en psykisk sjukdom är det inte helt omöjligt att utöva skytte. Det kan dock vara svårt att få licens för vapen och några skytteklubbar kan också vara restriktiva gällande vilka vapen man får skjuta och så vidare. Ibland kan man bara få använda luftvapen på speciella tidpunkter Det finns dock flera olika psykiska sjukdomar och vissa av dem handlar inte om självskadebeteende eller liknande utan det kan helt enkelt vara att man har svårt att äta vissa saker eller om att man mår dåligt psykiskt av någon anledning. Då kan det vara bra att komma i kontakt med andra personer som har samma intressen. På så sätt slipper man sitta hemma och må dåligt utan man kommer ut och kan möta nya personer.

Sjukdomar som förhindrar skytte

Det finns egentligen inte speciellt många sjukdomar som förhindrar skytte. Skytte är en sport som kan utföras sittande, stående, gående eller liggande och det gör att de allra flesta kan vara med. Men om man är amputerad kan det vara svårt att skjuta om vapnet inte kan hållas med någon hand. Om man är mycket sjuk och använder syrgas kan skytte också vara olämpligt eftersom en liten gnista kan antända syrgasen. Det här är bra att tänka över om man vill börja skjuta.

mts_cool