Pistolskytte

Man kan också träna och tävla i pistolskytte. Man har här delat in de olika vapnen i flera olika grupper beroende på hur vapnen fungerar. Man har till exempel delat in klasserna efter om det rör sig om en revolver eller en pistol. Dessutom skiljer sig klasserna åt efter vapnens specifikationer, till exempel efter vapnens piplängder. Man kan lite slarvigt påstå att det bara är pipans längd som skiljer klasserna åt men så är det inte. Vapnets precision beror inte på pipans längd, men man får lite längre avstånd mellan siktet och kornet. Detta gör att skytten får lite lättare att kunna rikta vapnet mer exakt och därför kan denne enklare få högre poäng. Det finns dessutom särskilda klasser för de som vill skjuta med rödpunkt, kikarsikte eller kompensatorer av olika slag.

När man tränar och tävlar i pistolskytte kan man göra det på olika avstånd. Man kan skjuta på avstånd som växlar mellan 2,74 meter upp till 45,7 meter. På kortare avstånd finns ofta en tidsbegränsning och då är det denna som ger svårigheten. På längre håll är såväl avståndet till tavlan som olika skjutställningar något som innebär komplikationer för skyttet.

mts_cool