Pilbågar

När det gäller pilbågar är detta faktiskt de allra äldsta skjutvapen vi känner till att människan har använt. Man har funnit rester av pilbågar som man misstänker har använts redan 15 000 f Kr.

Om man vill skjuta bågskytte i dag finns det tre olika grundtyper av bågar, som sedan kan modifieras. En av dessa former är långbågen som är en av de äldsta typerna. Denna båge är mycket enkelt utformad och påminner en del om den pilbåge Robin Hood hade.

Det finns också Recurvebågar. Dessa finns både utan och med stabilisatorer och sikten. Om bågen inte har varken sikten eller stabilisatorer kallas de ofta för barebow, eller klassisk båge. Om bågen endast har sikte kallas den för fristil och det är ofta denna typ av båge som används av skyttar under de Olympiska Spelens tävlingar.

Den tredje och sista varianten är Compoundbågen. Denna är den allra mest utvecklade typen av pilbåge som finns i dag. Den har hjul som kallas kammar i båda ändarna och dessa hjul används för att göra trycket både något lägre när man drar strängen hårt och för att ge pilen mycket fart. På dessa bågar används ofta en releaser när man skjuter iväg pilen. Denna pilbåge är mycket populär och den har mycket stor träffsäkerhet när man använder den i kombination med ett sikte. Ofta kan denna pilbåge användas vid jakt i andra länder.

Det är dessa bågar som används vid tävlingar som anordnas av Svenska Bågskytteförbundet, men det finns också ytterligare typer av pilbågar.

Inom bågskytte finns det flera olika tävlingsformer. Man kan skjuta på avstånd som växlar mellan 5-90 meter. Om det rör sig om inomhustävlingar är de vanligaste avstånden 12, 18 samt i vissa fall också 25 meter.

Det är inte bara avstånden som varierar. Man tävlar också i flera olika klasser. För det första delas man in i klass efter båge, men också efter ålder och kön. Män tävlar mot män, och kvinnor mot kvinnor. Det gäller också barnen.

Barn skjuter alltid på kortare avstånd. Upp till och med 15 års ålder är man junior och skjuter på 12 meter. Om man är äldre än 15 år men under 18 skjuter man på 18 meter,

Man kan skjuta olika många pilar vid varje tävling. Inomhus rör det sig ofta om att man skjuter 60 pilar, men i vissa fall förekommer också att varje tävlande bara skjuter 30 pilar.

mts_cool