Armborst

När det gäller armborst kan de till viss del liknas med en pilbåge. Armborstet har dock en tvärställd stock över sina armar. Denna stock har på ovansidan ett hack eller läge som gör att bågen hålls uppspänd. En av de största fördelarna med armborstet var att en soldat eller skytt kunde röra sig med laddat vapen. Detta är fortfarande en fördel vid jakt och strid idag. Med ett armborst ökar också skyttens precision oerhört eftersom att armborstet inte är direkt beroende av vilken styrka skytten har i armarna.

Om man vill tävla eller träna i skytte med armborst finns det flera olika banor och varianter man kan delta i.

En av dessa är 2D/3D. I denna gren går eller springer man en skogsrunda och där finns flera olika mål på olika okända avstånd. Varje skytt får skjuta en pil per mål och denne får 10 poäng för varje träff i hjärtat, 8 poäng för lunga och 5 poäng för att träffa resten av kroppen. Målen är alla i form av olika djur. I denna gren får både medeltida skyttar, field och sportskyttar delta. Maxavstånden för målen skiljer sig dock åt en del. För en medeltida skytt är det maximala avståndet 25 meter medan det för de övriga skyttarna är 45 meter.

mts_cool