Gevärsskytte

När man ser till deltagarantalet är skytte faktiskt en av världens allra största sporter. Den är större än både ishockey och skidåkning. Detta kan till stor del bero på att alla faktiskt kan delta i denna sport. Man behöver inte vara snabb, stark, stor, liten, kort eller lång för att kunna delta i gevärsskytte. Skytte är faktiskt den enda sporten jämte ridning där män och kvinnor deltar på helt lika villkor. Här kan juniorer och veteraner delta på helt lika villkor och även funktionshindrade kan tävla och träna på precis samma sätt som icke-funktionshindrade. Gevärsskytte är helt enkelt en sport som passar alla!

Inom gevärsskytte finns flera olika grenar. En av de allra vanligaste och populäraste grenarna är luftgevärsskytte med 4,5 mm gevär. Denna sport skjuts inomhus både under sommaren och vintern. Här skjuter yngre sittande, medan äldre skyttar använder stående skjutställning med eller utan vapenrem. Avståndet i denna gren är vanligen 10 meter och en normal träningsrunda består av totalt 40 skott, varav man skjuter ett skott per mål, på tio tavlor. Förutom detta får man också obegränsat med provskott.

En annan gren är skytte på korthåll med 22lr, eller så kallade salongsgevär. Här skjuter man med krutgevär. I denna gren skjuter man så kallat banskytte med en tioringad tavla. Avståndet är 50 meter. Tavlorna här är ofta elektroniska. I början skjuter man liggande med stöd men i takt med att man blir mer van kan man skjuta både som knästående eller som stående.

En annan form man kan tävla och träna i är fältskytte. Då går man en runda i terräng och längs denna slinga skjuter man på olika stationer och målen står då på helt okänt avstånd. Denna form av skytte är svårare än banskytte eftersom att man här måste bedöma hur långt avstånd det är till målet, samt också se hur vinden påverkar skottet.

mts_cool