Finns det några ålderskrav?

När man börjar med skytte kan man vara i princip hur gammal eller ung som helst. Ur säkerhetssynpunkt sätter dock de allra flesta en nedre gräns på 7 år gällande skytte med luftgevär och luftpistol. Det är först då man tydligt kan förstå farorna kring skytte samt hålla i vapnet på ett säkert sätt. När det gäller luftvapen finns i stort sett ingen övre åldersgräns. Man måste dock kunna uppföra sig på ett betryggande sätt och ha respekt för vapnen.

När det gäller skytte med pilbåge eller armborst är den nedre gränsen ofta omkring 10 år eftersom pilbågen är lite svårare att hålla – och likaså armborstet. Här finns sällan övre åldersgräns.

Jaktskytte har lite mer stränga regler. Man kan förvisso ta jägarexamen innan man är 18 år, och man kan också skjuta sitt första djur innan 18 års ålder om man har uppsikt av en vuxen person med alla licenser och tillstånd. Man kan dock inte få någon egen vapenlicens innan man är 18 år gammal. När det gäller övre ålder måste man för dessa vapen vara psykiskt och fysiskt frisk för att få behålla sin licens.

mts_cool