Är skytte säkert?

När man tränar och tävlar i skytte, eller när man jagar är det viktigt att alla är medvetna om att vapen och ammunition kan vara farligt. Det måste därför alltid upprätthållas en viss säkerhetsnivå både på skjutbanan och utanför den. Alla skytterörelser har alltså infört en utbildning som blivit standard och denna kallas skyttekortet. Utbildningen ökar kompetens och medvetenhet både hos skyttar och ledare. Kursen handlar bland annat om första hjälpen och om hur man hanterar sina vapen på ett säkert sätt. Ofta genomförs denna utbildning i studiecirkelform med nämna mellanrum. Om man vill utöva skytte utanför den egna föreningen måste man från och med 15 års ålder ha detta kort.

När det handlar om skytte är det allas gemensamma ansvar att säkerheten faktiskt efterlevs. Om man är ny i en förening tränar man med andra och tillsammans med en eller flera ledare. Alla tävlingar och träningar genomförs under fasta rutiner för att alla ska uppleva att det finns en säkerhet. Detta är också viktigt för att alla säkerhetsbestämmelser ska följas korrekt. Det finns utbildade ledare som informerar och sprider sin kunskap i varje förening.

Att tävla och träna i skytte ger skytten flera mentala färdigheter, personligheter och en inre kraft som ingen annan idrott gör. Detta sker bland annat genom att skytten redan tidigt får lära sig att ta ansvar för sitt handlande både på och runt omkring banan. Skytten måste redan som nybörjare lära sig att uppföra sig säkert mot andra skyttar. Detta hjälper också till i processen att ge varje skytt den mogenhet som är mycket viktig när det kommer till denna sport.

När det gäller jaktskytte är ammunitionen mycket starkare än vid luftgevärsskytte och då är det ännu viktigare att allt verkligen hanteras på ett säkert sätt. Det är också därför det är strängare ålderskrav inom detta skytte.

mts_cool