Säkerhet och vapen

När man håller på med skytte måste man vara noga med att tänka på säkerheten. Detta gäller både när man skjuter och när man ska hantera sina vapen. Man kan många gånger se jägare gå med vapen på ryggen och det kan vara mycket svårt att se om vapnet är laddat eller inte. Ett oladdat vapen är i princip ofarligt, men ett laddat vapen kan orsaka allvarliga skador och dödsfall.

Säkerhet på skjutbanan

När man är på skjutbanan är det ofta en hel del olika vapen som används samtidigt. Det gäller därför att se till att man är lite extra försiktig när man rör sig på banan. Vanligtvis finns det en hel del olika regler som gäller på de olika banorna, till exempel gränser för var man får gå, hur vapnen ska bäras med mera. Ofta ska man också hålla sig inom vissa avstånd från banorna om man inte ska skjuta för tillfället. Det kan till exempel hända något så att ett vapen går sönder, eller så kan det vara något fel på ammunitionen.

Säkerhet vid transport

När man ska transportera vapen finns det en hel del man måste tänka på. För första ska man se till att vapnet inte är laddat. Man bör också ta bort vapnets vitala delar och förvara dem separat. Många gånger är det till exempel slutstycke och liknande som behöver tas bort. Vapnet bör sedan förvaras i en väska och man bör inte lämna det oövervakat i bilen. Många som tar billån eller liknande väljer att beställa låsbara fack med mera men det kan vara bra att tänka på att dessa inte uppfyller kraven för vapenförvaring. Om man vet att man ska åka och handla eller liknande efter jakten bör man vara kvar i bilen med vapnet och ha någon med sig som kan gå in i affären.

Säkerhet vid jakt

Om man är jägare gäller det att se till att skyttet sköts på ett säkert sätt. Man måste till exempel se till att man syns bra för de andra jägarna så att de inte riskerar att skjuta på en. Vanligtvis får man också veta om det finns förbjudna skjutriktningar och dessa kan bero på att det finns andra jägare eller kanske hus i den aktuella riktningen. Så länge man håller sig till dessa riktlinjer går allt som oftast bra. När ett djur dyker upp är det också mycket viktigt att man ser till att det finns ett bra kulfång, att man har koll på var eventuella hundar och hundförare är, samt att man verkligen har koll på att djuret man skjuter är lovligt. Man måste också känna sig säker på att man verkligen kommer att få en bra träff på djuret. En skadeskjutning är aldrig rolig och den kan dessutom ta mycket lång tid att reda upp.

mts_cool