Björnpasset

En annan bana man som skytt kan träna på är björnpasset. Inför jaktsäsongen rekommenderas det att alla jaktlag eller jägare som planerar att jaga björn ska skjuta björnpasset. Detta prov bör avläggas varje år och allt fler jaktlag i björnmarker har det som regel att alla jägare ska ha skjutit sig godkända på björnpasset inför kommande jakt.

Björnpasset omfattar tre olika skjutmoment som alla tre innehåller stillastående björnfigurer i plåt. Den första är ofta en sidofigur som står 80 meter från skytten. För att bli godkänd ska skytten skjuta en serie med fyra skott inom 40 sekunder och alla skott måste träffa inom figurens träffområde. Denna serie ska genomföras med stöd men man får inte använda skjutbänk eller ligga ner. Man ska också lyckas bli godkänd på en sidofigur som står 40 meter från skytten. Även här ska skytten avfyra en serie av fyra skott inom 40 sekunder och alla ska hamna inom träffområdet på figuren. Även detta prov får genomföras med stöd men man får inte ligga ner eller sitta vid en skjutbänk. Det sista provet består av att skytten ska träffa en björn sedd framifrån. Denna befinner sig 20 meter från skytten. På detta prov finns det inget träffkrav för att man ska bli godkänd. Man måste dock skjuta två skott, och det andra skottet ska avlossas inom 4 sekunder från det första skottet. Detta prov ska göras helt fristående. Man får dock använda sig av en skjutkäpp.

björnpasset blir det tydligt att det är viktigt att träffa bra sidoträffar redan vid första skottet, samt att skytten så mycket som möjligt ska använda sig av skjutstöd. En jägare som avlagt och blivit godkänd på björnpasset är väl förberedd i skogen när denne möter en riktig björn. Det är dock långt ifrån samma sak att se en riktig björn mot att möta en på en bana där man vet precis var björnen är och hur långt borta den står. En björn i skogen kan röra sig oväntat och närmast smyga sig på skytten. Det gäller alltså att ha full kontroll på sitt skytte innan man ger sig ut i en skog där man vet att det finns björnar som ofta söker sig i kontakt med människor. Man bör alltid vara minst två personer i sådana marker.

Det är inte alla som får godkänna att en person klarat björnpasset. Denna person ska vara jaktledare eller skjutledare på en skjutbana.

mts_cool